Patroni 2023 roku

Patroni 2023

Oferta edukacyjna

oferta edukacyjan

Ibuk Libra, Legimi

Libra Ibuk

Covid 19 - Procedury

covid

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
– „Czytamy dla pokoju”. Happening czytelniczy

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych Po raz piąty w dniu 18 października 2022 r. z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych odbyła się akcja czytelnicza, zorganizowana przez bibliotekarzy szkolnych na ulicach Wieruszowa pod hasłem: Czytamy dla pokoju.
Wydarzenie to było świętem bibliotek szkolnych i bibliotekarzy, miało na celu podkreślić rolę, jaką ma do spełnienie biblioteka szkolna w wychowaniu i kształceniu dzieci i uczniów oraz zwrócenie uwagi na nasze postawy w obliczu wydarzeń wojennych tuż za naszymi granicami i na świecie.

Biblioteki szkolne to miejsca, w których bije serce szkoły, przyjazne dla każdego ucznia, gdzie książka odgrywa główną rolę, w którym inicjuje się wiele szkolnych wydarzeń propagujących czytanie. Uczniowie chętnie w wolnym dla siebie czasie odwiedzają biblioteki szkolne, a nauczyciele przedmiotów otrzymują wsparcie w codziennej pracy.
Tegoroczny happening przygotowali nauczyciele bibliotekarze wraz z uczniami, którzy chętnie włączają się w różne inicjatywy i życie bibliotek szkolnych, by pod hasłami o czytelnictwie, mówić o roli książki i potrzebie czytania na każdym etapie życia od przedszkola po wiek dorosły, a w tym roku także o „pokoju dla ludzkości”.
Biblioteki zaprezentowały się jako szkolne instytucje, współpracujące ze sobą przy przeprowadzaniu akcji mających na celu promocję bibliotek i czytelnictwa. Kolorowo, radośnie, z humorem i pod hasłami propagującymi potrzebę czytania na każdym etapie życia przeszło ulicami Wieruszowa 480 uczestników.
Bibliotekarze mają otwarte serca dla dzieci i uczniów i im się „nie odmawia”, dlatego happening współorganizowały:
Przedszkole Nr 1 im. Krzysztofa Bezena w Wieruszowie, Przedszkole nr 2 w Wieruszowie, Przedszkole Zielony Listek w Wieruszowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Galewicach, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie, Ochotniczy Hufiec Pracy w Wieruszowie. Nie zawiedli życzliwi bibliotekarze z Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz CREWŁ w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Wieruszowie.
Happening ulicami miasta zakończono w Rynku przy „Florianie” gdzie dołączyli do zgromadzonych Wicestarosta Wieruszowski Marek Kanicki i Burmistrz Wieruszowa –Rafał Przybył.
Szczególne podziękowania dla księdza dziekana Karola Galewskiego i Marcina Sobczaka nauczyciela muzyki ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wieruszowie za udostepnienie sprzętu nagłaśniającego, bez którego impreza z udziałem tak wielkiej rzeszy uczestników by się nie udała.

Wszystkim uczestnikom składamy podziękowania za przygotowanie wydarzenia, a lokalnym mediom za relacje.

Moderatorzy happeningu - Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieruszowie, CREWŁ w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Wieruszowie  

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych    Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych    Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych    Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych    Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych    Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych    Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych    Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych    Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych    Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych    Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych    Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych    Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych    Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych    Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych    Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych    Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych    Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych    Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych