Ibuk Libra

Libra Ibuk

Warto przeczytać

...

 15mapa

Pogadanki czytelnicze

Pogadanki czytelniczeW listopadzie i grudniu nasza biblioteka uczestniczyła w spotkaniach z rodzicami w dwóch szkołach. Pogadanki czytelnicze były związane z realizowanym przez szkoły Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa i wynikały z naszej współpracy. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego rodzice wysłuchali pogadanki na temat „Polubić czytanie”. Natomiast w Szkole Podstawowej w Wyszanowie po swobodnej rozmowie rodzice wykonali zadanie ewaluacyjne – balon, wskazując zalety i wady czytania. W trakcie rozmowy rodziców z prowadzącą spotkanie dzieci skleiły z przygotowanych elementów plansze do wykonania tegoż zadania.  

Pogadanki czytelnicze   Pogadanki czytelnicze   Pogadanki czytelnicze   Pogadanki czytelnicze   Pogadanki czytelnicze