Ibuk Libra

Libra Ibuk

Warto przeczytać

...

 15mapa

Sieci współpracy i samokształcenia z ekspertem

Sieci współpracy i samokształcenia z ekspertemJesienne spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia odbyło się w szerszym gronie. Pani Wiesława Chlebowska z WODN w Sieradzu poprowadziła szkolenie „Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów przy użyciu narzędzi krytycznego myślenia TOC”, w którym wzięli udział nie tylko nauczyciele bibliotekarze, ale również zainteresowane nauczycielki języka polskiego oraz pracownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie.

Warsztaty rozpoczęły się od krótkiego wprowadzenia i wyjaśnienia najważniejszych pojęć związanych z tematem, sposobów wykorzystania narzędzi TOC w pracy z dziećmi. Istotę spotkania stanowiły ćwiczenia, w których wszystkie uczestniczki aktywnie brały udział. Efektem były rozmowy, wymiana doświadczeń, różne pomysły na rozwiązanie zadań wykonywanych w grupach. Zdobyta wiedza będzie sposobem na urozmaicenie wielu zajęć edukacyjnych.  

Sieci współpracy i samokształcenia z ekspertem   Sieci współpracy i samokształcenia z ekspertem   Sieci współpracy i samokształcenia z ekspertem   Sieci współpracy i samokształcenia z ekspertem   Sieci współpracy i samokształcenia z ekspertem